Repertoar

DATUM

PREDSTAVA

TEKST / REŽIJA

VREME

01. Dec. KUM NIJE DUGME I. Panić / T. Puharić 20.00h
02. Dec. KĆERI OTVORI OČI C. Neimarević / M. Đorđević 20.00h
03. Dec. SAMCI I SAMICE R. Vukotić 20.00h
04. Dec. JASMIN NA STRANPUTICI Lj. Lašić / V. Lazić 20.00h
05. Dec. BRAK & MRAK po A. Amuri / T. Puharić 20.00h
06. Dec. IMA PARA NEMA PARA po D. Foa / T. Puharić 20.00h
07. Dec. ZAVEDI NAS! KOŠTANIN TVIST – komedija – po L. Hibner / A. Šepetkovski 20.00h
08. Dec. CACIJEV USPOMENAR – komedija – Milan Caci Mihajlović 20.00h
09. Dec. LJUBAV I PADEŽI A. Humbert / V. Lučanin 20.00h
10. Dec. OPASNA LJUBAVNA IGRA B. Nušić / V. Mitrović 20.00h
11. Dec. RUŽNA I OPASNA B. Knežević / B. Puletić / V. Mitrović 20.00h
12. Dec. UPOZNAJ MOG TATU A. Ejkborn / S. Koprivica 20.00h
13. Dec. KIRIJA B. Nušić / Z. Dorić 20.00h
14. Dec. SAMCI I SAMICE R. Vukotić 20.00h
15. Dec. LOPUŽE B. Nušić / V. Mitrović 20.00h
16. Dec. VIOLINA, DAIRE I PEGLA N. Koljada / S. Bodraža 20.00h
17. Dec. KOŠTANA B. Stanković / V. Mitrović 20.00h
18. Dec. SEX BOMB R. Vukotić 20.00h
19. Dec. KARAMAZOVI F. Dostojevski / V. Lazić 20.00h
20. Dec. PRVA PARNICA – šala u tri čina – B. Nušić / M. Misirača 20.00h
21. Dec. SNEŠKO, MAŠA, MEDA I DEDA MRAZ PROTIV SNEŽNE KRALJICE R. Vukotić 17.00h
21. Dec. CABARES CABAREI Zijah Sokolović 20.00h
22. Dec. SNEŠKO, MAŠA, MEDA I DEDA MRAZ PROTIV SNEŽNE KRALJICE R. Vukotić 17.00h
22. Dec. VLAST B. Nušić / Z. Dorić 20.00h
23. Dec. SVINGERI M. Milinković 20.00h
24. Dec. MOST LJUBAVI po M. Šizgal / T. Puharić 20.00h
25. Dec. JASMIN NA STRANPUTICI Lj. Lašić / V. Lazić 20.00h
26. Dec. SVE ĆE TO NAROD POZLATITI L. Lazarević / M. Laptošević 20.00h
27. Dec. ŽENA BEZ SRCA B. Nušić / S. Saletović 20.00h
28. Dec. IMA PARA NEMA PARA po D. Foa / T. Puharić 20.00h
29. Dec. BRAK & MRAK po A. Amuri / T. Puharić 20.00h