Slavija 2019 – Hrvatska

HRVATSKA / CROATIA
KAZALIŠTE RUGANTINO I PLANET ART / THEATRE RUGANTINO AND PLANET ART
Zagreb

Kristofer Durang – Christopher Durang
„DA UMREŠ OD SMEHA” / “LAUGHING WILD ”

Režija / Directed by Mario Kovač
Adaptacija / AdaptationMarko Torjanac
Scenoghrafija / Stage Design Zdravko Ivandlija Kirigin,
Kostimografija / Costume DesignAna Fucijaš
Izbor muzike / Choice of MusicMario Kovač
Muzička obrada / Music DesignMilorad Stranić
Igraju / Cast
ONA / SHE – Gordana Gadžić
ON / HE – Marko Torjanac
Glasovi / Voices
ŽENA ŽABA / FROG WOMAN – Elizabeta Kukić
SPIKER / ANNOUNCER – Kruno Belko
HOR / CHORUSLeZbor

 

Raskošna alegorija hrvatskog društva u kojem dominiraju licemerje i kriminal, dok na drugoj strani, u mulju, životare takozvani mali ljudi.
U središtu radnje je dvoje frustriranih, neurotičnih, razdražljivih, uplašenih i izgubljenih ljudi, koji ne mogu da se nose, ili se jako teško nose, sa vlastitim nedaćama i izvrnutim vrednostima hrvatskog društva. Ti likovi – Ona i On – mogu se shvatiti kao predstavnici prosečnih ljudi Hrvatske, koji zapravo samo traže svoje mesto, posao, ostvarenje svojih snova i ispunjavanje svrhe svog života, te pokušavaju na razne načine, od psihoseansi i tableta do new age psihologije, da isplivaju iz beznađa i depresije. No uzalud! Okrutna, nehumana, šizofrena stvarnost Hrvatske, opterećena duhovima prošlosti, stalno ih baca na početak i uništava sve njihove pokušaje u traženju izlaza.
Predstava se u finalu oštro, u maniru satirične fantazije, obrušava na politiku, vlast, Crkvu, Boga, prolife udruženja i nazadnu i konzervativnu ideologiju, koja pokušava da vrati Hrvatsku u prošlost, a na kraju poziva na suprotstavljanje i bunt te poručuje: „Suprotstavite se mržnji, dunite u svoje Tritonove trube i započnite promenu!“

Rich allegory of the Croatian society dominated by hypocrisy and crime, whereas, on the other side, so-called small people scrape by n the mud.
In the focus of the action, there are two frustrated, neurotic, irritable, scared and lost people, who are not able, or find it very difficult to cope with their own hardships and distorted values of the Croatian society. These characters – She and He – can be understood as the representatives of average people in Croatia, who are actually, just looking for their place, job, and fulfilment of the purpose of their lives. They try, in different ways, from psychotherapeutic sessions, and tablets, to new age psychology, to get out of hopelessness and depression. But in vain! The cruel schizophrenic reality of Croatia, burdened with the spirits of the past, keeps throwing them back to the beginning, and destroys all their attempts to find the way out.
In its finale, in the manner of a satirical phantasy, the performance sharply swoops down on the policy, authorities, Church, God, prolife organizations
and regressive and conservative ideology, which is trying to get Croatia to the past. And, in the end, it calls for resistance, rebellion and sends a
message: „Show resistance to hatred, blow into your Triton trumpets and start the change!”