SVETOZAR TREĆI

SVETOZAR TREĆI

Režija: Mihailo Kostadinov
Tekst: Ljiljana Bralović (Kad umreh onomad)
Igraju: Svetozar: Ivan Perković

Kada ljudi ozbiljne životne sitacije pretvore u cirkus, u meni se stvori neutoljiva želja, da ih osudim i ismejem. Kroz Svetozarevo kazivanje iznosim osudu licemerju, pretvaranju i nekoj vrsti izopačenosti.
Drugi motiv je da svom junaku ispunim želju, koja je podsvesna želja svakog čoveka – da vidi koliko će kome nedostajati, kada ga ne bude bilo.
Likovi koje Svetozar pominje “NE POSTOJE” … a sasvim su STVARNI. Prepoznaćete ih, i slobodno im dajte imena po svom izboru.